Contact us now: Phone: +3556969696
Kostnadsfri Offert

Vi erbjuder ett flertal servicelösningar: avtalsstädning, storstädning, flyttstädning, golvvård, fönsterputs samt akuta extra beställningar. Vi tar även hand om byte av mattor och gardine...

Våra Tjänster

Vi erbjuder ett flertal servicelösningar: avtalsstädning, storstädning, flyttstädning, golvvård, fönsterputs samt akuta extra beställningar. Vi tar även hand om byte av mattor och gardiner, samt...

Kvalitets- och miljöarbetsuppföljning

Vi har kontinuerlig kvalitets- och miljöarbetsuppföljning        För oss handlar kvalitet om att leva upp till kundens behov, krav och förväntningar, genom att alltid utf&ou...

Skriv här

Kontakta oss

VI VILL ATT DET SKA VARA LÄTT FÖR DIG ATT NÅ OSS

Vänligen maila oss och vi kommer att kontakta dig inom kort. 
E-post: info@ultraclean.se
Eller ring vår kundtjänst vardagar mellan 08:00 - 16:00
Tel: 040-228620

Kontaktinformation
 • Adress: Silverviksgatan 2
 • Tel: 040-22 86 20
 • Fax: 040-21 80 89

Ansök

Golvvård Fönsterputs

Kontakta

  oss

VI VILL ATT DET SKA VARA LÄTT FÖR DIG ATT NÅ OSS

Vänligen maila oss och vi kommer att kontakta dig inom kort. 
E-post: info@ultraclean.se
Eller ring vår kundtjänst vardagar mellan 08:00 - 16:00
Tel: 040-228620

Kontaktinformation
 • Adress: Silverviksgatan 2
 • Tel: 040-22 86 20
 • Fax: 040-21 80 89

Kvalitets- och miljöarbetsuppföljning

Vi har kontinuerlig kvalitets- och miljöarbetsuppföljning
För oss handlar kvalitet om att leva upp till kundens behov, krav och förväntningar, genom att alltid utföra arbetet i överensstämmelse med det avtal som ingåtts. Vi jobbar aktivt med dokumenterade uppföljningar och löpande kvalitetsundersökningar där samtliga rapporter medges till våra kunder.
På detta sätt kan vi försäkra oss om en konstant kvalitetsnivå mot samtliga kunder.
Miljön är viktig för oss
Hos Ultra Clean arbetar vi för att minska den negativa inverkan på miljön i alla delar av vår verksamhet och alla våra processer.  Vi är uppmärksamma på energiförbrukningen i alla våra arbetsmetoder samt på vårt egna kontor.  Vårt fokus inom miljö, är att använder energisnåla lösningar i största möjliga utsträckning. I valet av transportsätt, fordon och bränsle eftersträvar vi en så liten miljöpåverkan som möjligt. En viktig del av vårt arbete med miljö är att begränsa och använda mindre mängder rengöringsmedel och istället alternativa metoder och redskap. I kombination med detta använder vi miljömärkta rengöringsmedel i största möjliga utsträckning.  

Bra arbetsvillkor och en trygg och ergonomisk arbetsmiljö är en självklarhet
Vi har ca 140 medarbetare med specialitet på kontorstädning, trappstädning, golvård/underhåll  och storstädning i olika omfattningar. Våra anställda är en viktig del av vårt företag. Ultra Clean satsar därför på personalen genom utbildning, utveckling och motivation. För att åstadkomma detta behöver vi engagerade medarbetare där bra arbetsvillkor och en trygg och ergonomisk arbetsmiljö är en självklarhet.
Vårt fokus ligger på snabb service och hög kvalitetsmedvetenhet. För detta har vi en kvalitetsgaranti som innebär att anmärkningar åtgärdas omgående samma dag. Vi har även kvalitetskontroll och ett aktivt miljöarbete där vi har högt ställda krav på kvalitetsinformation och kvalitetskontroller. Vi har kontinuerlig kvalitets- och miljöarbetsuppföljning med våra erfarna städledare. Våra anställda är en viktig länk för att få detta att fungera.
 

Arbetsmiljöpolicy
Ultra Clean jobbar mycket med att skapa en god arbetsmiljö för alla, där verksamheten inte förorsakar olyckor och skador på människor, och där man följer de lagar och andra krav som Ultra Clean berörs av.

Ultra Clean skall eftersträva en stimulerande arbetsmiljö och arbetsorganisation som främjar meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter samt tillvaratar de anställdas erfarenheter och kompetens.

Alla medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet. Varje anställd skall erhålla sådan information och kunskap att skaderiskerna i arbetet minimeras. Var och en skall följa instruktioner och rutiner och vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och miljö.
 

Vårt arbetsmiljöarbete skall bedrivas som en del i den löpande verksamheten. Det sker genom ett systematiskt förbättringsarbete där vi:

 • Gör regelbundna undersökningar av arbetsmiljön
 • Formulerar konkreta mål
 • Dokumenterar rutiner
 • Upprättar årliga handlingsplaner
 • Genomför och utvärderar beslutade åtgärder