Contact us now: Phone: +3556969696

Miljöpolicy

Miljömål

Arbetet med att formulera Ultra Cleans miljömål pågår kontinuerligt. Miljömålen hänger samman med de betydande miljöaspekter för verksamheten inom Ultra Clean. Miljömålen samt deras koppling till företagets betydande miljöaspekter. 

Avfallshantering

 • Ta vara på restprodukter och vidarebefordra dem till respektive återvinningsstation
 • Verka för ökad källsortering, avfallsminimering och återvinning

Energi och vatten

 • Öka användningen av energisnåla maskiner
 • Fax, kopiatorer och skrivare skall ha ett viloläge
 • TCO´95 och EnergyStar-märkt utrustning skall prioriteras vi nyinköp
 • Alla datorskärmar skall ha automatisk avstängning efter 30 minuters icke utnyttjande.

Skyddsombud
Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och ska verka för att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Detta kan bl.a. ske genom att skyddsombudet:

 • Påpekar fel och brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren i första hand
 • Deltar i planeringen av arbetsorganisatoriska förändringar, införande av ny teknik och förbättrade arbetsmetoder, nybyggnad, ändringar av lokaler, inredning och utrustning samt i annan planering som är av betydelse för arbetsmiljön
 • Delta i skyddsronder
 • Underteckna arbetsskadeanmälningar för att bekräfta att han/hon tagit del av uppgifter som lämnats i arbetsskadeanmälan.

Arbetsmiljöpolicy
För att kunna säkerställa vår miljö policy så arbetar vi efter vårt systematiska arbetsmiljöarbete

 • Ultra Clean i Malmö AB skall verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats.
 • Vi ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen
 • Vi ska göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare och all personal skall vara förtrogen med denna policy och vara delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.
 • Vi ska hålla oss ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet samt se till att dessa följs.
 • Vi ska förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls.
 • Vi ska vara en drog- och rökfri arbetsplats.
 • Syftet med målsättningen är att den anställdes hälsa ska påverkas positivt.
 • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog.
 • Ingen form av trakasserier accepteras.
 • Vi ska ta vara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete.
 • Vi ska ta upp arbetsmiljöfrågor på protokollförda personalmöten minst en gång om året.
 • Vid nyanställningar är både kvinnliga som manliga sökande välkomna.

Miljömål Koppling till betydande miljöaspekter
All personal skall känna till Ultra Cleans miljöpolicy och miljöhandlingsprogram Ultra Cleans verksamhetsområde: lokalvård, sanering och transporter.
Engångsartiklar skall inte användasAvfallshantering
Förbrukningen av material, redskap skall minimeras Avfallshantering
Så långt som möjligt utföra kemikaliefri lokalvård Kemikalier och rengöringsmedel
Källsortering skall införas på arbetsplatserna Avfallshantering
Allt papper skall vara miljömärkt och återvinnas Avfallshantering
Energisnål utrustning skall prioriteras vid inköp Energi
Förbrukningen av vatten och energi skall minimeras Vattenförbrukning och energi

Skriv här

Kontakta oss

VI VILL ATT DET SKA VARA LÄTT FÖR DIG ATT NÅ OSS

Vänligen maila oss och vi kommer att kontakta dig inom kort. 
E-post: info@ultraclean.se
Eller ring vår kundtjänst vardagar mellan 08:00 - 16:00
Tel: 040-228620

Kontaktinformation
 • Adress: Silverviksgatan 2
 • Tel: 040-22 86 20
 • Fax: 040-21 80 89

Ansök

Golvvård Fönsterputs

Kontakta

  oss

VI VILL ATT DET SKA VARA LÄTT FÖR DIG ATT NÅ OSS

Vänligen maila oss och vi kommer att kontakta dig inom kort. 
E-post: info@ultraclean.se
Eller ring vår kundtjänst vardagar mellan 08:00 - 16:00
Tel: 040-228620

Kontaktinformation
 • Adress: Silverviksgatan 2
 • Tel: 040-22 86 20
 • Fax: 040-21 80 89

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: home_three

Filename: views/footer.php

Line Number: 206

Backtrace:

File: /customers/b/5/d/ultraclean.se/httpd.www/application/views/footer.php
Line: 206
Function: _error_handler

File: /customers/b/5/d/ultraclean.se/httpd.www/application/views/aboutusdata.php
Line: 109
Function: include

File: /customers/b/5/d/ultraclean.se/httpd.www/application/controllers/Welcome.php
Line: 326
Function: view

File: /customers/b/5/d/ultraclean.se/httpd.www/index.php
Line: 293
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: home_three

Filename: views/footer.php

Line Number: 224

Backtrace:

File: /customers/b/5/d/ultraclean.se/httpd.www/application/views/footer.php
Line: 224
Function: _error_handler

File: /customers/b/5/d/ultraclean.se/httpd.www/application/views/aboutusdata.php
Line: 109
Function: include

File: /customers/b/5/d/ultraclean.se/httpd.www/application/controllers/Welcome.php
Line: 326
Function: view

File: /customers/b/5/d/ultraclean.se/httpd.www/index.php
Line: 293
Function: require_once