ULTRA CLEAN OM OSS

Hem

Om oss

Tillsammans blir vi bättre!

Ultra Clean icons ALLA VINNER PÅ ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE 

ULTRA CLEAN SOCIALT ANSVAR

Långsiktigt socialt ansvar

Vårt engagemang för ökad mångfald är vår investering i framtiden. Genom att vi skapar en inkluderande arbetsmiljö blir både samhället och vårt företag stärkt av en större diversitet. Alla får ta del av nyttan med ökad sysselsättning, inkomstnivå och integrering. 

Vi tror på att god vägledning ihop med de rätta kunskaperna skapar grunden för en hållbar integration. Därför samarbetar vi aktivt med Arbetsförmedlingen, Jobteam Konsult, Humanus, Work for you och Boost. Syftet är att vi genom en process av handledning, utbildning och uppföljning, i slutändan kan erbjuda en trygg anställning.

För att kunna genomföra detta på ett bra sätt och samtidigt hålla hög kvalitet på vår service, har vi som mest 10 praktikanter hos oss åt gången. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi arbetar med socialt ansvarstagande.
ARBETSFÖRMEDLINGEN
ARBETSFÖRMEDLINGEN