ULTRA CLEAN KVALITETSPOLICY

Hem

KVALITETSPOLICY & INSTA 800

Lika hög städkvalitet - alla gånger!

Ultra Clean icons ER TRIVSEL ÄR VÅR HÖGSTA PRIORITET
Ultra clean Insta 800

Kontroll av städkvaliteten

Ultra Clean arbetar enligt standarden INSTA 800 (SS 627801). Det betyder att vi använder en antagen nordisk standard för att mäta och utvärdera den städkvalitet vi levererar. Standarden är också ett bra kontrollverktyg för oss och våra kunder, så att båda parter kan bedöma städkvaliteten på samma sätt efter ett utfört jobb. Vi arbetar alltid mot tydliga mätbara mål och har rutiner för uppföljning. På så vis har vi ett inarbetat och säkert system för att kunna leverera hög kvalitet i alla led.